Šī izstrādne gaidīja savu pircēju veselus 5 gadus. Ideja uzbūvēt ratu “apgāzēju” radās pēc pirmā konteineru apgāzēja izmēģinājumiem. Bet nezināmu iemeslu dēļ neviens no defrostieru pircējiem nebija izlēmies to nokoplektēt ar ratu izkrāvēju. Un beidzot ELFLA līzfinansējuma projekta ietvaros šī ideja pārtapa reālā iekārtā. Principiāli nekā jauna un pārsteidzoša, bet 2-3 minūtes un rati ir iztukšoti.