Par šīs izstrādnes iemeslu kļuva minimāla un nepietiekoša ražošanas līniju mehanizācijas zivju pirmapstrādes uzņēmumos.

Mūsu izstrādātais svēršanas dozators pierādīja sevi ka universālā pusautomātiskā dozējošā iekārta, kas ātri var tikt pārregulēta uz vajadzīgiem svēršanas kritērijiem un jebkuram pakošanas prasībām.