Analizējot mazgāšanas mašīnu darbību, kas tiek izmantotas dažādās pārtikas rūpniecības nozarēs Latvijā, mūsu kompānija izvirzija uzdevumu modernizēt dotās iekārtas, izmainot šo mašīnu konstrukciju, uzliekot tās uz vienas universālas sūkņu bāzes, kas var veikt dažādu objektu mazgāšanu, no konservu kārbām līdz inventāra kastēm.

Tā radās universālais mazgāšanas komplekss BM

Uzkrāšanas tvertnes. sūkņu stacijas, ūdens filtrācijas sistēmas un daudzi citi tehniskie risinājumi ir identiski un universāli.

Atšķirība ir pēdēja mašīnas izgatavošanas posmā iemontējamā mazgāšanas objektu padošanas transportierī un unikālās mazgāšanas sprauslās.

Pielietotie tehniskie risinājumi ļāva īsā laika posmā piestrādāt mazgāšanas kompleksu, iegūstot visracionālāku un universālāku platformu šāda veida iekārtām.